FARM TRANSNET Preda s.r.o.

HYPRACID PLUS

dezinfekce a čištění dojícího zařízení


Kyselý prostředek
 • složení: kyselina dusičná
 • čisticí, nepěnící prostředek
 • použití:
  • doporučujeme použít přípravek po ranním dojení
  • v případě podmínek ztížených tvrdostí vody, obsahem hořčíku nebo železa
  • v případě nedostatku teplé vody
 • doporučená koncentrace: 0,5 %
 • bod mrznutí: -25 °C
 • BALENÍ: 25 kg, 240 kg